Oběhové hospodářství

Větší recyklace plastových kontejnerů sníží množství plastového odpadu

V oblasti oběhového hospodářství se výrobci pesticidů a biopesticidů v EU zavazují:

  • stanovit průměrnou 75 % míru sběru plastových nádob na pesticidy ve všech členských státech EU do roku 2025,
  • zajistit, aby byl systém sběru kontejnerů k dispozici ve 100 % členských států EU do roku 2025, čímž se program každý rok rozšíří o další dva členské státy.

Obnova a recyklace nádob na pesticidy je zásadním krokem, který pomůže snížit znečištění životního prostředí. Udržuje zemědělce a společnost v bezpečí, ale také pomáhá chránit naše životní prostředí. Odhaduje se, že se recykluje pouze 9 % světových plastů, které se kdy vyrobily. [1]  Nedávné údaje ukazují, že naše průměrná míra sběru a recyklace plastů v Evropě činila 60 % z celkového objemu kontejnerů uvedených na trh. [2]

Zvyšováním míry recyklace plastových obalů, ve kterých jsou pesticidy baleny, přispívá náš průmysl k cíli EU v podobě oběhového hospodářství, které poskytuje vysoce kvalitní, funkční a

bezpečné výrobky. Snažíme se sladit s cílem Evropské komise efektivně využívat zdroje a za tímto účelem bereme na vědomí plánovaný legislativní návrh iniciativy udržitelné politiky výrobků, který má být předložen v roce 2021.

Během posledních dvou desetiletí naše průmyslové systémy pro správu kontejnerů (CMS) v našem odvětví úspěšně spolupracovaly s vnitrostátními orgány, odbory a licencovanými provozovateli odpadu při zavádění a sledování systémů sběru a využití v Evropě i na celém světě. A prostřednictvím současné iniciativy CleanFarms umožňujeme sběr a recyklaci použitých plastových nádob na pesticidy.