9. ročník pro mladé rostlinolékaře vyhlášen

9. ročník soutěže pro mladé rostlinolékaře vyhlášen

Dominika Pavlíková

10. 6. 2024 – Česká společnost rostlinolékařská vyhlásila již 9. ročník soutěže „Rostlinolékařství – obor budoucnosti“, určené pro všechny zájemce o rostliny a způsoby jejich ochrany! Hlásit se můžete až do 31. října 2024.

Pacientem lékaře je člověk, pacientem zvěrolékaře je zvíře, pacientem rostlinolékaře je rostlina.

Pokud jste studentem 2. nebo 3. ročníku střední školy s maturitními předměty agropodnikání, ekologie a životní prostředí, ochrana rostlin, rostlinolékařství, vinohradnictví a zahradnictví, gymnázia s přírodovědným zaměřením, střední lesnické školy nebo středního odborného učiliště v uvedených oborech, neváhejte se přihlásit a podpořte informovanost o ochraně rostlin mezi mladými lidmi na sociálních sítích. Podmínkou účasti na soutěži je přihláška a následné písemné zpracování jednoho z vyhlášených rostlinolékařských témat.

|   Vybrat si můžete z těchto témat

A) Úvaha – Je ochrana rostlin proti škodlivým organismům v konfliktu s životním prostředím a zdravím lidí?

Od autora se očekává zpracování vlastního názoru na roli ochrany rostlin proti chorobám, škůdcům a plevelům jak z pohledu zdravých rostlin a zdraví lidí, tak z pohledu jejího vlivu na životní prostředí na základě studia dostupných materiálů a jejich porovnání s osobními poznatky.

B) Úvaha – Jaká je role rostlinolékaře při pěstování rostlin

Od autora se očekává zpracování vlastního, zcela volného pohledu na roli rostlinolékaře při pěstování zemědělských plodin, zeleniny, ovocných plodin a révy vinné, okrasných rostlin nebo v lesnictví na základě prostudování dostupných materiálů a jejich konfrontování s osobními poznatky. Lze si vybrat jednu z možných skupin plodin.

 C) Praktická práce na téma – Škodlivý organismus rostlin a navržená ochranná opatření

Na základě vlastního pozorování choroby, škůdce či plevele na poli, v sadu, vinohradu či skleníku a na základě diagnostiky (určení) a seznámení se s jeho biologií, škodlivostí, navrhnout ochranu plodiny proti němu. Práce by měla obsahovat:

  • popis škodlivého organismu (biologie, škodlivost),
  • výsledky vlastního pozorování za využití zpracovaných tabulek, grafů, vlastních fotografií,
  • návrh opatření vedoucí k ochraně kultury.

Kompletní zadání soutěžních prací včetně pravidel uvádění literárních zdrojů naleznete zde.

Vladimír Novotný

Tipy pro volbu rostlinolékařské literatury uvádíme zde.

|   K prezentaci využijte sociální sítě

Součástí každé práce je návrh prezentace na sociálních sítích tak, jak byste ji chtěli přiblížit svým vrstevníkům – jako pomůcku poskytneme dvoudílné online školení o sociálních sítích připravené marketingovou agenturou (zde) a Instagram Rostlinolékaři do škol vám bude plně k dispozici pro vaše příspěvky (login: Rostlinolekaridoskol, heslo: Slunecnice2).

Přihlášku do soutěže odešle vedoucí učitel na e-mail: soutezskoly@rostlinolekari.cz do 31. října 2024, hotovou práci na stejný email do 30. dubna 2025.

|   Kdy se dozvíte výsledky a jaké budou ceny?

Výsledky budou vyhlášeny a ceny všem výhercům předány za účasti všech soutěžících včetně zástupců příslušných škol a organizátorů soutěže v červnu 2025 v Praze (bude upřesněno).

Z každé varianty písemné práce (A, B, C) budou oceněny první tři práce finanční částkou: 1. místo – 3 000 Kč, 2. místo – 2 500 Kč, 3. místo – 1 500 Kč.
Zvláštní prémii obdrží také nejlepší ukázky prezentace prací pro sociální sítě.

|   Opět budeme online

Úvodní prezentace k projektu a vyhlášení podmínek soutěže 9. ročníku projektu bude probíhat prostřednictvím TV Zemědělec
Všechny novinky a zajímavosti k soutěži sledujte na našem instagramovém profilu Rostlinolékaři do škol.

———

Podrobné informace k celé soutěži včetně fotografií z předchozích ročníků naleznete zde.

 

Garantem projektu je Česká rostlinolékařská společnost, z.s.

Projekt je podporovaný Ministerstvem zemědělství, asociací CropLife Česká republika a Farmou Jiří Michalisko, v součinnosti s Českou akademií zemědělských věd – odborem rostlinolékařství, Společností mladých agrárníků ČR, Asociací soukromých zemědělců, Agrární komorou ČR a Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským.

Mediálním partnerem projektu je vydavatelství Profi Press s.r.o.


Inspirujte se studenty, kteří již soutěží prošli, jako např. Julie Kopecká z České zahradnické akademie Mělník nebo Anna Bednářová ze Zemědělské akademie v Hořicích.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *