Evropa se nachází na křižovatce inovací

Evropa se nachází na křižovatce inovací v oblasti ochrany rostlin

9. 1. 2023 – CropLife Europe se zavázala do roku 2030 investovat do inovací v oblasti biopesticidů 4 miliardy EUR a 10 miliard EUR do inovací v oblasti biopesticidů a digitálních a přesných technologií. Nyní informovala, že v rámci vyhlášených závazků již investovala téměř 4 miliardy EUR do inovací v uvedených oblastech.

Evropští zemědělci potřebují inovativní nástroje na ochranu svých plodin před škůdci a chorobami. Takové nástroje, které zajistí, že vše, co se zaseje, bude ochráněno před ztrátami. Generální ředitel CropLife Europe Olivier de Matos o odhodlání tohoto průmyslu ochrany rostlin vyvíjet biopesticidy řekl: „Nová řešení v současné době buď uvízla v regulačním potrubí, nebo postrádají vyhrazené regulační cesty pro schválení. Jedné biopesticidní látce může trvat až sedm let, než ji může evropský farmář použít. To znamená, že jakékoli  řešení vyvinuté nyní by se na trh dostalo až v době, kdy vyprší termín daný cíli Farm to Fork“.

Pro inovace potřebujeme regulační rámec

Biopesticidy jsou nedílnou součástí sady integrovaných řešení ochrany plodin pro zemědělce. I když nemusí být přímou náhradou všech konvenčních produktů jedna ku jedné, potřebujeme regulační rámec, který zahrnuje i inovace.

Nové technologie mohou snížit používání pesticidů až o 30 %.

Olivier de Matos dále uvedl:  „Investicemi do nových technologií digitálního a přesného zemědělství umožňujeme zemědělcům vyrábět udržitelněji. Použití takových technik má potenciál snížit používání pesticidů o 20–30 % a ošetřenou plochu o 50–80 %.  

I při konzistentní úrovni investic se však většina nástrojů nedostane do rukou evropských zemědělců do roku 2030 nebo dříve.

Průzkumy  potvrzují, že zemědělci chtějí adaptovat nové nástroje digitálního a přesného zemědělství, ale důrazně požadují větší finanční podporu. Co tedy pomůže k urychlení? Potřebujeme příznivější investiční klima, stejně jako lepší digitální infrastrukturu, školení pro uživatele a dostupnost dat,“  uzavřel Olivier de Matos.

V dnešní době, kdy dopad změny klimatu na zemědělství a ruská invaze na Ukrajinu podněcují rostoucí potravinovou krizi v mnoha částech světa, mohou biopesticidy a inovace precizního zemědělství pozitivně ovlivnit naše potřeby v oblasti potravinové soběstačnosti.

==============================================================================================

Členové CropLife Europe, mezi které patří i CropLife Česká republika, informovali, že v letech 2015 až 2021 již investovali: 

1,75 miliardy EUR na výzkum a vývoj biopesticidů , což představuje 44 % ze 4 miliard EUR vyčleněných na investice do inovací v oblasti biopesticidů v rámci závazků CropLife Europe do roku 2030.

2,15 miliardy EUR na výzkum a vývoj digitálních a přesných zemědělských technologií. To představuje 21,5 % z celkových 10 miliard EUR vyčleněných na investice do inovací v oblasti digitálních a přesných zemědělských technologií v rámci závazků CropLife Europe do roku 2030.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *