Bezpečné potraviny a zdraví lidí

Moderní zemědělství musí vyrobit stále více potravin na zmenšující se výměře orné půdy. Bezpečné používání přípravků přitom výrazně zvyšuje výnosy. Při správném použití přípravky neohrožují zdraví lidí, při procesu povolování přípravků jsou k tomu zpracovávány studie, nastavují se pravidla pro použití, minimalizace rizika.

Potravin ale nemusí být pouze dostatek, musí také být zdravotně nezávadné. Potravinovou bezpečnost definuje i OSN jako dostupnost potravin, které jsou nezávadné a které umí domácnosti správně zpracovávat. Na zemědělcích leží velká část odpovědnosti za potravinovou bezpečnost na národní úrovni. Měli by k tomu být vhodně podpořeni politiky i veřejností.

Bez použití přípravků výrazně nižší produkce

Současné zemědělství má mnoho možností, jak produkovat zdravé, a tedy bezpečné potraviny. Používání integrované ochrany je pro zemědělce povinné, v rámci toho je třeba sledovat míru výskytu škodlivých organismů a přípravky na ochranu rostlin používat až v případě, kdy je to nezbytně nutné.

Podívej se do pole, proč je nutné plodiny chránit

Během vegetace je plodina ohrožována různými faktory, jako jsou např. rozmary počasí, hmyzí škůdci nebo choroby. Omezení růstu a vitality rostlin kvůli plevelům, škůdcům a chorobám je vidět. 

Jak to bude vypadat, když proti nim zemědělec neučiní žádná opatření a nebude rostliny chránit, se může veřejnost přesvědčit na polích našich spolupracujících zemědělců v rámci projektu Podívej se do pole.