Inovace a investice

Cílenější způsoby ochrany plodin s menším dopadem na přírodu podporované vhodným regulačním rámcem

V oblasti inovací a investic se výrobci pesticidů a biopesticidů v EU zavazují k:

  • investici ve výši 10 miliard eur do inovací v oblasti přesných a digitálních technologií do roku 2030,
  • investici ve výši 4 miliard eur do inovací v oblasti biopesticidů do roku 2030.

Zemědělci potřebují nástroje pro boj proti škůdcům a chorobám a výrobci pesticidů a biopesticidů v EU se zavázali pokračovat v inovacích a investovat do hledání nových řešení pro vybavení zemědělců.

O pěstování rostlin se snadněji hovoří, než se vykonává. Změny v našem prostředí – například dopad změny klimatu na šíření škůdců a chorob, nedostatek vody, silná eroze půdy a rostoucí ztráta biologické rozmanitosti – mají přímý dopad na výrobu potravin. Stejně tak musí zemědělci dělat svou práci uprostřed nových hrozeb – jako je například vznik nových invazivních nepůvodních druhů. Přidejte k tomu přetrvávající požadavky spotřebitelů, nejen po cenově dostupných a kvalitních potravinách, ale i očekávání spotřebitelů ohledně toho, jak by se potraviny měly vyrábět.

V souladu s celkovou strategií EU Z farmy na vidličku snížit environmentální a klimatickou stopu investuje náš průmysl do nástrojů, které zemědělcům poskytnou odpovídající řešení na ochranu plodin před škůdci a chorobami. Musíme zajistit ochranu našich zásob potravin, zejména s ohledem na pandemii COVID-19, která ukázala, jak důležitý je silný a odolný potravinový systém. Abychom podpořili ambice Evropské komise v oblasti digitálního a ekologického oživení, podporujeme zavádění digitálních nástrojů. Již nyní vidíme, jak přesnost a digitální technologie snižují ekologickou stopu zemědělství.

Nedávná studie Scientific Foresight zveřejněná Evropským parlamentem uvádí, že díky přesným zemědělským technikám, používaným v integrované ochraně před škůdci, se snížilo používání pesticidů až o 20-30 % a došlo ke zmenšení postřikované plochy o 50-80 %.
Dalším dobrým příkladem pro detekci nemocí pomocí například multisenzorového optického systému nebo těkavých senzorů je snížení používání pesticidů se správnou detekcí a dobrým modelem rozhodování (je možná 84,5 % úspora pesticidů).

Další oblastí zájmu našeho průmyslu jsou biopesticidy. Biopesticidy jsou látky přírodního původu, které chrání plodiny před škůdci a chorobami, a tím přispívají k vyšším výnosům a poskytují nové nástroje pro zvládání rezistence. Podpora udržitelného zemědělství EU znamená hledat účinná, bezpečná a ekologická řešení, včetně zvýšení dostupnosti biopesticidů v integrovaných plánech postřiků. Vzhledem k tomu, že výchozím bodem je příroda, biopesticidy se ziskem podporují udržitelné zemědělství s vynikajícími profily integrované ochrany rostlin (IPM). I když tyto produkty mohou snížit potřebu chemických pesticidů, je pravděpodobné, že biopesticidy je spíše doplní než nahradí, což podtrhuje nejdůležitější část schopnosti zemědělců zlepšovat kvalitu, přístup na trh a obchodovatelnost čerstvých produktů.