O asociaci

CropLife Česká republika

CropLife Česká republika

Představuje udržitelná řešení ochrany plodin: inovativní a vědecky podložená, naše řešení udržují plodiny zdravé a přispívají k tomu, že lidem poskytují bezpečné, cenově dostupné, zdravé a udržitelné dodávky potravin. Podporujeme moderní zemědělské postupy a prosazujeme využívání inovací a technologií pro udržitelnější model zemědělství.

ČLENSKÉ SPOLEČNOSTI

  • zajišťují mezinárodně prováděný výzkum, vývoj a jeho následnou dostupnost ve formě nejnovějších rostlinolékařských řešení do podmínek zemědělství a lesnictví České republiky,
  • se prioritně zaměřují na přímé a nepřímé metody a prostředky ochrany rostlin, odborné plodinové poradenství certifikovaných zástupců s rostlinolékařskou způsobilostí a na doporučování nejvhodnějších odrůd u hlavních zemědělských plodin,
  • pokrývají nejucelenější sortiment pro ekologické zemědělství včetně široké nabídky biologických přípravků.  Integrovaná ochrana rostlin, integrované produkce a další směry zemědělské prvovýroby a lesnictví jsou plodinově provázány s činností členů CropLife Česká republika,
  • a jejich mezinárodní přehled rovněž napomáhá zlepšovat dostupnost rostlinolékařských řešení i pro minoritní oblasti použití v České republice.

PŘEDMĚTEM ČINNOSTI CROPLIFE ČESKÁ REPUBLIKA JE:

  • koordinovaný postup a ochrana zájmů členů sdružení ve vztahu k orgánům a institucím státní správy a samosprávy v České republice,
  • koordinovaný postup členů vůči institucím činným v oblasti ochrany rostlin a komunální hygieny,
  • koordinovaný postup členů proti nekalé soutěži,
  • komunikace sdružení se státními i nestátními ekologickými a jinými iniciativami, sdruženími a médii,
  • spolupráce s obdobnými sdruženími v rámci Evropské unie.

Celé znění Stanov CropLife Česká republika naleznete zde.

Výpis z rejstříku je k dispozici zde

CropLife Česká republika podporuje udržitelné a zodpovědné nakládání s přípravky na ochranu rostlin a podporuje Cíle udržitelného rozvoje SDGs Organizace spojených národů (OSN).

HLAVNÍ TÉMATA A PRIORITY