Ochrana rostlin – část druhá

Ochrana rostlin - část druhá

1910-1920 – Pomalu se dostáváme ke konci práce žen a dětí na poli

Každý rok, znovu a znovu je nutné chránit plodiny před plevelem. Proč? Protože s pěstovanými rostlinami soupeří o vodu a nezbytné živiny.

Na začátku 20. století se této namáhavé manuální práci věnovaly hlavně ženy a děti, u nichž se již v útlém věku vyskytovala kyfóza páteře.

Aby dívky z našich vesnic zjistily, co je čeká v budoucnosti, stačilo jim podívat se na své předčasně zestárlé rodiče deformované tvrdou prací“. Lékaři pro tuto deformaci páteře z povolání u venkovanů používali výraz „ polní ohnutí.“ Bohužel to není jen historie, v některých zemích lze tuto „nemoc z povolání“ vidět i dnes.

První návrhy mechanického odplevelení a později odplevelování pomocí silně žíravé kyseliny sírové nebo drcené arsenové rudy natrvalo odlehčilo jejich námaze. Nicméně tyto prostředky byly agresivní, komplexně ničily vše živé a ohrožovaly i životy těch, kteří s nimi pracovali.