Povinnost označení přípravků 2D kódy prozatím odložena

Povinnost označení přípravků 2D kódy

6.1.2020 - tisková zpráva ÚKZÚZ

Dne 1. 1. 2020 nabyla účinnosti vyhláška č. 359/2019 Sb., kterou se mění vyhláška č. 132/2018 Sb., o přípravcích a pomocných prostředcích na ochranu rostlin. Tato odkládá povinnost označení přípravků a pomocných prostředků na ochranu rostlin (dále jen „přípravky“) 2D kódy. Přípravek by měl být nově označen tzv. 2D kódem až v roce 2022. Odklad této povinnosti si vyžádala nedostatečná specifikace 2D kódu v právním předpisu, která nezajistila jednotnost systému u jednotlivých distributorů.

Celá problematika označování přípravků 2D kódy včetně vedení elektronické evidence distributory by měla být do 1. 7. 2022 zohledněna komplexně v zákoně č. 326/2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů, upřesněna a rozpracována.

Rovněž by měla být popsána struktura úložiště dat, kam by měli distributoři přípravků pro profesionální uživatele zasílat údaje o jimi na trh uváděných přípravcích. Cílem pro zavedení tohoto systému dohledatelnosti je omezení uvádění nepovolených přípravků na trh a zmapování celého životního cyklu přípravků na území ČR.

V novele se dále promítly drobné změny v oblasti stanovení kritérií pro místa, na nichž dochází při podnikatelské činnosti k nakládání s přípravky v rámci uvádění na trh a také v oblasti odběru vzorků.

 

Legislativa:

Vyhláška č. 132/2018 Sb., o přípravcích a pomocných prostředcích na ochranu rostlin

 

Ivana Kršková, tisková mluvčí

Česká asociace ochrany rostlin - partneři