Rozhodnutí Evropského soudního dvora o regulaci přípravků

Regulace přípravků - rozhodnutí Evropského soudního dvora

Rozhodnutí Evropského soudního dvora o regulaci přípravků

Evropský soudní dvůr vydal 1. 10. 2019 rozhodnutí a k němu tiskovou zprávu, jejíž originál je zde a tisková zpráva přeložená do češtiny je k přečtení zde.

Francouzský místní soud rozhodoval případ, kdy skupina aktivistů zničila kanystry s glyfosátem a následně u soudu zpochybňovala evropský systém regulace přípravků na ochranu rostlin. Evropský soudní dvůr se v tomto případě vyjádřil, že je regulace v pořádku. Postupy vedoucí ke schválení přípravku posuzují nejen samotnou účinnou látku, ale i kumulativní efekt celého přípravku (chemické směsi). Nařízení EU o přípravcích na ochranu rostlin není stiženo zjevnou vadou, požaduje testy, studie a analýzy, podle kterých se přípravek posuzuje. Úkolem příslušných orgánů je podle předložených dokumentů zhodnotit riziko používání příravku a vyloučit s ohledem na současné vědecké a technické poznatky riziko, že daný přípravek je karcinogenní nebo toxický.

Rozhodnutí Evropského soudního dvora o regulaci přípravků