Soběstačnost: „Šlechtitelé i osiváři pracují pro budoucnost“

Soběstačnost: „Šlechtitelé i osiváři pracují pro budoucnost“

Soběstačnost: slovo, které se v průběhu pandemie koronaviru začalo objevovat více než v předchozím
období. Uzavřené hranice, obtížnější pohyb zboží, i zcela evidentní preferování národních zájmů nejen
v Evropě, ho vrátilo zpět do našeho slovníku. Asi bychom byli naivní, kdybychom si v 21. století mysleli,
že ve všech oblastech, které jsou nutné k zajištění chodu národní společnosti, budeme schopni většinu
produktů vyrábět pouze v domácích podmínkách. Tak to možná bylo mnoho desetiletí zpět.
V současném globalizovaném světě to již není příliš reálné. Přesto je nyní nutné zamyslet se nad
poměrně vysokou závislostí nad dovozem mnohých komodit, včetně léků a ochranných pomůcek,
z mimoevropských destinací, kam byla výroba přesunuta primárně z ekonomických důvodů.

Ekonomický rozměr je nesmírně důležitý. Dopady této pandemie do ekonomické oblasti se teprve
odkrývají a recese bude docela zásadní. I z tohoto důvodu si dovolujeme tento krátký text na podporu
jedné z oblastí, kterou se nebojíme nazvat strategickou a pro soběstačnost a rozumnou ekonomickou
udržitelnost českého zemědělství za zásadní. Tou oblastí je semenářství polních a zahradních plodin
a produkce ovocných a lesních dřevin. Je to segment, který má v českých zemích dlouhou tradici a je
na velmi vysoké úrovni.

Českomoravská šlechtitelská a semenářská asociace (ČMŠSA) zastupuje většinu šlechtitelských a
semenářských firem, které působí na domácím trhu. Zajištění kvalitního certifikovaného osiva a
sadby je základní podmínkou pro založení kvalitních porostů a sadů. Chceme tímto textem zdůraznit
opravdu strategický význam tohoto odvětví a podpořit všechny kolegy, kteří se semenářstvím
zabývají. Aby i nadále zachovali minimálně stávající objemy výroby a velmi vysokou kvalitu své
produkce. Nežádáme primárně o bianco šeky ze strany státu. Vyzýváme tímto příslušné orgány státní
správy, aby tento sektor podporovaly a byly racionálními oponenty v rámci Evropské unie těm snahám,
které např. velmi výrazně omezují počty účinných látek pro ochranu rostlin. Včetně mořidel, bez
kterých se kvalitní semenářská produkce a prodej osiva neobejde.

ČMŠSA je reprezentantem také šlechtitelského sektoru. Šlechtění je v ČR na vysoké úrovni, o čemž
svědčí stále nové a kvalitnější odrůdy českého původu. Současné suché období bude klást stále větší
důraz na tvorbu nových šlechtitelských materiálů s parametry vyšší tolerance k abiotickým stresům.
Klasickému šlechtění by jako doprovodné metody velmi prospěly tzv. nové šlechtitelské postupy,
které by umožnily rychlejší a efektivnější změny požadovaných vlastností rostlin. Tyto metody byly
před časem Evropským soudním dvorem postaveny na úroveň genetické modifikace. Myslíme si, že je
nejvyšší čas otevřít znovu debatu o legalizaci těchto metod, za předpokladu zachování šlechtitelské
výjimky mohou být přínosem v dalším šlechtění rostlin. Tyto metody jsou v jiných částech světa mimo
Evropu běžně používány a výsledky jsou již vidět v praxi. Hrozí nám zaostávání evropských a českých
šlechtitelských materiálů vůči těm mimoevropským. I toto je nakonec ve svém důsledku otázka
soběstačnosti.

Pojďme se o tomto fenoménu racionálně bavit a zkusme i v ČR definovat, co je strategickým
odvětvím pro zajištění soběstačnosti v zemědělském sektoru. Domníváme se, že šlechtění a
semenářství tam určitě patří. Vždyť podle studie nezávislé agentury EU HFFA se šlechtění podílí 74 %
na celkovém růstu produktivity rostlinné produkce a stojí za zvýšením výnosů zemědělských plodin
ročně o 1,24 %.

Ing. Jan Prášil RNDr.                                                                                       Jan Nedělník, Ph.D.
prezident ČMŠSA                                                                                         člen představenstva ČMŠSA