Kompletní studie Wageningen

Bez urychleného zavedení zemědělských inovací není možné splnit cíle evropské strategie „Z farmy na vidličku“ v oblasti udržitelné produkce plodin do roku 2030

Brusel (20. ledna 2021) – Studie Univerzity ve Wageningenu (NL), která posuzuje dopady cílů Zelené dohody pro Evropu pro udržitelnou produkci plodin do roku 2030 ukázala, že zavedení inovací v zemědělství je nezbytné pro zmírnění negativních dopadů strategie „Z farmy na vidličku“, a proto je nutné zajistit zemědělcům k těmto technologiím přístup.

Univerzita ve Wageningenu dnes zveřejnila svou úplnou zprávu o posouzení dopadu cílů Zelené dohody Evropské komise pro udržitelnou produkci plodin do roku 2030, včetně konkrétních údajů o plodinách v klíčových zemích EU z hlediska zemědělské produkce (ke stažení zde).

Závěry studie ukazují, že ke snížení a překonání negativních dopadů cílů strategie Z farmy na vidličku a Biodiverzita 2030 musí mít zemědělci lepší přístup k nejnovějším zemědělským technologiím. Zemědělci v EU potřebují sadu nástrojů pro řešení udržitelné ochrany rostlin i životního prostředí a také svého živobytí. CropLife plně podporuje klíčové doporučení studie, aby byly podporovány inovace a vytvořeny cesty, které umožní zemědělcům z EU zrychlený přístup k inovativním nástrojům, jako jsou digitální a přesné technologie, inovativní pesticidy a biopesticidy a také nové techniky šlechtění. To zmírní nezamýšlené negativní účinky strategie Z farmy na vidličku.

Generální ředitel CropLife Europe Olivier de Matos řekl: „Zemědělský sektor si uvědomuje naléhavost řešení klimatické krize a urychlení udržitelnosti ve výrobě potravin. Náš průmysl má za sebou dlouhou historii změn a inovací – je plně ochoten a schopen být součástí řešení v této nezbytné transformaci. Klíčové závěry studie provedené Universitou ve Wageningenu se soustředí na výzvy, kterým budou zemědělci v EU čelit ve světle současných návrhů Evropské komise. 

„Potřebujeme regulační rámec, který podporuje inovace v zemědělství, aby zemědělci z EU mohli plnit cíle zelené a digitální transformace v Evropě. Doufáme, že s ohledem na navrhované cíle do roku 2030 Evropská komise uzná nutnost vytvořit efektivnější schvalovací procesy pro nová řešení, která mají být uvedena na trh, a také poskytne lepší finanční podporu a pobídky pro zemědělce, aby umožnili jejich přístup k nástrojům na ochranu rostlin udržitelnými způsoby.“

Celé znění studie Wageningen University & Research si můžete stáhnout na tomto odkazu.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *