Zpráva Evropské komise-SUD, IPM

Zpráva Evropské komise o provádění strategií Směrnice o udržitelném používání pesticidů (SUD) a Integrované ochrany proti škůdcům (IPM) v členských státech

Zpráva Evropské komise o provádění strategií Směrnice o udržitelném používání pesticidů (SUD) a Integrované ochrany proti škůdcům (IPM) v členských státech ukazuje, že rizika spojená s pesticidy v EU se za posledních dvacet let výrazně snížila a dále klesají. Je to především způsobeno příznivějším toxikologickým a environmentálním profilem účinných látek v aktuálně schválených přípravcích na ochranu rostlin ve srovnání s produkty, které se používaly před dvaceti lety.

 

Celá zpráva a výtah v češtině je ke stažení zde.