Biodiverzita a úspěšné zemědělství

Zemědělství a příroda musí jít ruku v ruce. Zachování biodiverzity je zásadní pro všechny ekosystémy.

Zemědělství a příroda by měly být v souladu, úspěšné zemědělství úzce souvisí se zdravým životním prostředím. Biodiverzita znamená rozmanitost života. Zachování biodiverzity je zásadní pro všechny ekosystémy. V zemědělství je třeba najít rovnováhu mezi produkční funkcí a zachováním prostředí pro rozmanité druhy organismů. Není to jednoduchý úkol. Přesto je třeba neustále hledat kompromis mezi intenzitou zemědělské produkce a podporou zdravých ekosystémů.

Členské společnosti CropLife ČR se nezříkají odpovědnosti a propagují mezi zemědělci své projekty, tzv. stewardship – propagaci správné praxe pro zachování biodiverzity.

Většina zemědělských plodin je závislá na opylení hmyzem, a proto velmi důležitou roli v ekosystémech hrají opylovači. Nejen domestikované včely, ale i mnoho druhů divokých včel a čmeláků a další hmyz. Biodiverzita znamená také to, že se v krajině vyskytují kvetoucí druhy květin, které slouží jako potrava pro opylovače. Ideálně co nejdelší část roku by stále mělo něco kvést a lákat hmyz. Zemědělci mohou pomoci tím, že vysejí a udržují takzvané biopásy, buď jednoleté nebo i přezimující. Je to činnost podporovaná z národních i evropských dotací a také některými členy CropLife ČR, kteří dodávají svým zákazníkům osiva pro biopásy.

Nektarodárné biopásy – pastva pro včely i pro oči

„Nektarodárné biopásy jsou pro nás velice důležitým krajinným prvkem. Je to jednoduchý a krásný způsob, jak vyčlenit část pozemku tomu, abychom jej věnovali biodiverzitě, pestrosti krajiny a přírodě. Zemědělství by se mělo měnit i z hlediska veřejného mínění, měli bychom mu jít vstříc. V ideálním případě nejsou nektarodárné biopásy jenom pastvou pro včely, ale také pro oči.“

Mgr. Erich Vodňanský, Statek Vodňanský, Blíževedly 

Projekt podpory biodiverzity – zakládání nektarodárných biopásů, který členská společnost BASF rozvíjí již od roku 2012, je primárně zaměřen na včely, ale i další opylovače a jiné skupiny užitečného hmyzu. Přirozeně však tyto porosty slouží i dalším účelům, jako je vznik úkrytů pro drobnou zvěř a ptáky, zlepšení půdní struktury a zvýšení obsahu živin a organické hmoty v půdě.

Projekt byl zahájen v roce 2012 na demo ploše členské společnosti BASF v Kněževsi a poté byl od roku 2016 přenesen do reálného zemědělského prostředí na spolupracující farmu Václava Velety v Lukavci. Dalšími pěstiteli, kteří v praxi již po řadu let zakládají mimoprodukční porosty, a mezi jejich aktivitami a projektem BASF dochází k vzájemné inspiraci, jsou Statek Vodňanský v Blíževedlech, pan Václav Pavlíček z Němčic nebo pan Miroslav Sochor ze Studeněvsi.

Snahou společnosti BASF je na příkladech zakládání a sledování těchto porostů získávat zkušenosti, jak agrotechnické, tak i z hlediska efektivity opatření (atraktivita pro včely, hmyz atd.) a o ty se dělit se zemědělskou praxí.

V rámci spolupráce proběhla na farmě v Lukavci tři polní setkání zaměřená na biodiverzitu a neprodukční porosty. Reportáž z této akce na rodinném hospodářství a pokusné stanici Veletových v Lukavci u Pacova, která proběhla dne 18. 6. 2020, naleznete zde.

Demonstrační blok mimoprodukčních porostů v Lukavci u Pacova

V rámci dlouhodobého projektu podpory biodiverzity v zemědělské krajině, který členská společnost BASF realizuje v ČR od roku 2012, jsou na odkazu níže aktualizovány detailní fotografie vývoje různých mimoprodukčních porostů (víceletých jetelotravních nektarodárných směsek s příměsí bylin), včetně stručných souvisejících informací (vývoj, intenzita kvetení, atraktivita pro hmyz, údržba, počasí v lokalitě atd.).

Jedná se o unikátní demonstrační blok mimoprodukčních porostů (možné alternativy rovněž i pro ochranné pásy podél vodních útvarů, včetně svažitých pozemků), který společnost BASF udržuje a sleduje ve spolupráci s farmou pana Václava Velety v Lukavci u Pacova (okres Pelhřimov) již od roku 2016. Více zde.