Rostlinolékaři do škol letos popáté

Rostlinolékaři do škol letos popáté

Pacientem lékaře je člověk, pacientem zvěrolékaře je zvíře, pacientem rostlinolékaře je rostlina, plodina. Česká společnost rostlinolékařská, z.s. vyhlašuje 5. ročník projektu „Rostlinolékařství – obor budoucnosti“.

Projekt je určen pro studenty 2. a 3. ročníků středních škol s maturitními předměty: agropodnikání, ekologie a životní prostředí, ochrana rostlin, rostlinolékařství, vinohradnictví a zahradnictví a pro gymnázia s přírodovědným zaměřením.

Studenti si mohou vybírat z následujících témat:

A. Úvaha na téma – Je rostlinolékařství důležité pro zdraví lidí?
B. Úvaha na téma – Je ochrana rostlin hrozbou pro životní prostředí?
C. Praktická práce na téma – Škodlivý organismus rostlin a navržená ochranná opatření

Součástí každé práce je i představení jejich výsledků na sociální sítích Facebook nebo Instagram.

Vyhlášení výsledků a předání cen za účasti všech soutěžících včetně zástupců příslušných škol a organizátorů soutěže proběhne v Praze nejpozději do 15. června 2021.

Garantem projektu jsou kromě České rostlinolékařské společnosti, z.s. i Česká asociace ochrany rostlin a soukromý zemědělec Jiří Michalisko. Projekt je podporovaný Českou akademií zemědělských věd – odborem rostlinolékařství, Společností mladých agrárníků ČR, Asociací soukromých zemědělců, Agrární komorou ČR, Ústředním kontrolním a zkušebním ústavem zemědělským a Zemědělským výborem Parlamentu ČR. Mediálním partnerem projektu je pro letošní rok vydavatelství Profipress.

Podrobné informace o soutěži naleznete zde.

Přihlášku si můžete stáhnout zde.

Úvodní prezentace k projektu a vyhlášení podmínek soutěže 5. ročníku projektu.

Výsledky čtvrtého ročníku naleznete zde.