Dohledatelnost POR přináší výhody

Dohledatelnosti přípravků na ochranu rostlin přináší výhody pro všechny

21. 6. 2023 – Projekt dohledatelnosti představuje způsob široké spolupráce, neboť všichni máme stejné cíle – dostatek kvalitních potravin i pitné vody pro všechny obyvatele ČR, a proto je nezbytné budovat vzájemnou důvěru mezi zemědělci a vodohospodáři.

Těmito úvodními slovy zahájila jednatelka CropLife ČR v krásných prostorách Vodního domu u Želivky tiskovou konferenci, jejímž hlavním tématem byla povinnost výrobců značit přípravky na ochranu rostlin, vyrobené po 1. 7. 2023, 2D kódy. Distributoři těchto přípravků budou povinni zasílat údaje o těchto přípravcích do úložiště dat prostřednictvím portálu eAGRI. Na zavedení tohoto systému se výrobci i distributoři dlouho připravují. Celá řada výrobců své přípravky 2D kódy již označuje. Součástí tohoto procesu je také elektronická evidence použití přípravků pro zemědělce hospodařící na ploše větší než 200 ha, která se nyní připravuje.

Svůj úhel pohledu na dohledatelnost a výhody i povinnosti, které z ní plynou pro všechny strany, přednesla za Ministerstvo zemědělství Jitka Götzová, dále vystoupili i zástupci SOVAK ČR, Vilém Žák a Petr Vašek, Marek Liška z Povodí Vltavy a prezident Agrární komory Jan Doležal.

————-
Systém značení přípravků a jejich evidence je významným mezníkem, který nejenže přispěje k omezení obchodu s nelegálními a padělanými přípravky na ochranu rostlin, ale bude mít také významný vliv na zajištění dostatku kvalitní pitné vody.
————-

Více informací o projektu dohledatelnosti naleznete zde.

Foto: Zuzana Fialová, Profi Press

 

Odkaz na článek v Zemědělském týdeníku ze dne 13.7.2023 naleznete zde.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *