Co jsou MRL a proč se používají?

Co jsou MRL a proč se používají?

Přípravky na ochranu rostlin jsou užitečné, ale jejich působení není zcela bezproblémové. Aby byla při správném používání zaručena jejich maximální úroveň bezpečnosti, patří mezi nejprověřovanější produkty na světě. Vývoj nové účinné látky je velice podobný vývoji humánního nebo veterinárního léčiva.

 

⇒ Jak dlouho se vyvíjí účinná látka?

Na počátku vývoje jedné účinné látky, která trvá v  průměru 11 let, stojí přibližně 150 000 prověřovaných molekul, z  nichž pouze 1 bude po splnění náročných kritérií uvedena na trh. V průběhu této doby je provedeno asi 300 různých studií, z toho 50 % zaměřených na zdraví člověka, 40 % na vliv na životní prostředí a 10 % studií je zaměřeno na efektivitu a účinnost přípravku.

 

⇒ Horké téma – rezidua pesticidů

Nežádoucím důsledkem používání pesticidů je přítomnost stopových množství pesticidů na nebo v ošetřených plodinách. Z důvodu ochrany spotřebitelů před expozicí nepřijatelným množstvím reziduí pesticidů v  potravinách stanovuje na základě doporučení Evropského úřadu pro bezpečnost potravin Evropská komise spolu s členskými státy tzv. maximální limity reziduí (MRL). MRL jsou obchodními standardy kvality, které stanovují nejvyšší úrovně reziduí, které by měly být detekovány při správném použití dané účinné látky. Při překročení MRL nesmí být potravina uváděna na trh EU. Hodnota MRL je stanovena s  minimálním bezpečnostním koeficientem 100, což ve zkratce znamená, že aby se na zdraví spotřebitele projevily první negativní známky působení reziduí pesticidů, musela by být požitá dávka 100 x vyšší, než je stanovený limit. Překročení maximální úrovně reziduí tedy obvykle neznamená zdravotní riziko pro spotřebitele, ale znamená, že pesticid nebyl použit správně. V  případě, kdy zemědělec používá pesticid v souladu s platnou etiketou a při respektování principů správné zemědělské praxe, úroveň reziduí v plodinách při sklizni obvykle nepřekračují stanovenou maximální úroveň reziduí.

 

⇒ Jakou roli mají MRL v mezinárodním obchodě?

Maximální úrovně reziduí jsou také klíčové pro zajištění mezinárodního obchodu. Pro tyto případy stanovuje Evropská komise takzvanou importní toleranci, což je MRL nastavená pro dovážené produkty tak, aby vyhovovala potřebám mezinárodního obchodu, a současně její hodnota musí dodržovat vysoké bezpečnostní standardy EU. Importní tolerance jsou často stanovovány pro plodiny, které nejsou nebo nemohou být v nezbytném množství pěstovány v  rámci zemí EU (exotické ovoce, káva, čaj) nebo k  managementu hmyzích škůdců nebo chorob, které se v rámci v evropského zemědělství nevyskytují, a je třeba před nimi chránit plodiny jinými pesticidy, než které jsou v EU pro používání schválené.

Více o měření úrovně reziduí si můžete přečíst zde.

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *