25 let Bt kukuřice

25 let Bt kukuřice ve Španělsku a Portugalsku

21. 4. 2023 – 1. března se konal mezinárodní seminář shrnující zkušenosti z 25 let pěstování Bt kukuřice ve Španělsku a Portugalsku pořádaný nadací Fundacion Antama a Biotechnologickým informačním centrem, Portugalsko (CiB).

𝐁𝐭 𝐤𝐮𝐤𝐮𝐫̌𝐢𝐜𝐞 je kukuřice, do jejíhož genomu byl vnesen gen z bakterie 𝐵𝑎𝑐𝑖𝑙𝑙𝑢𝑠 𝑡ℎ𝑢𝑟𝑖𝑛𝑔𝑖𝑒𝑛𝑠𝑖𝑠 (taktéž používaný v ekologickém zemědělství). Díky této úpravě kukuřice produkuje Bt toxin, který hubí zavíječe kukuřičného, největšího škůdce této plodiny.
 
Graham Brookes (PG Economics) a Francisco Areal (Northumbrijská univerzita) informovali o přínosu transgenních plodin jak ve světě, tak ve Španělsku a Portugalsku.
 
➡️Bt kukuřice pěstovaná ve Španělsku dosáhla až o 1,34 t/ha vyššího výnosu než kukuřice konvenční (celosvětově je průměrný výnos o 0,55 t/ha vyšší než u běžných odrůd této plodiny).
 
➡️Bt kukuřice vedla k celosvětovému 37,7 % snížení používání insekticidů proti zavíječi kukuřičnému v letech 1996 až 2010 (Brookes and Barfoot, 2012).
 
➡️Bt kukuřice obsahuje ve srovnání s konvenčními odrůdami kukuřice snížený výskyt mykotoxinů, které mohou způsobit zdravotní problémy lidem a zvířatům.
 
➡️Od roku 1996 do 2020 se celosvětově díky pěstování geneticky modifikovaných plodin snížilo používání pesticidů o 749 milionů kg (-7,2 %), u bavlny až o 30 %.
 

V současné době, kdy Evropská unie diskutuje o regulaci nových technik šlechtění (NGT), je vhodné vzít v úvahu data, která jasně ukazují, že inovace jsou klíčem k udržitelnějšímu zemědělství.

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *